Viết cho em

Mới viết cho vợ yêu bản nhạc này, vẫn đang chờ em đến đây như ngày xưa chúng ta vẫn chờ nhau…

Advertisements