About


Nguyễn Hùng Lân
Họa sĩ
Minh họa Truyện tranh Thiếu nhi
Cộng tác viên
Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai
Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật Hà Nội
Phone: 098.9218129
Advertisements