Gởi Bé Vân

Ba nhớ con, lo cho con, nhưng ba tin rằng con sẽ vượt qua kỳ thi này thôi…

Advertisements